Loewiese
Image default
Energie

Biogas: wat is het en wat kun je ermee

Biogas: wat is het?

Biogas is een onderdeel van de bredere term biobrandstoffen. Het is een gas die biologisch is. Daarmee is het een goede keuze voor het milieu. Er worden minder schadelijke stoffen uitgestoten. Heden ten dage rijden er honderdduizenden auto’s op de Nederlandse snelwegen en wereldwijd zijn dat er zelfs miljoenen. Daarbij zijn nog niet eens de transportmiddelen van de industrie gerekend. Velen van hen bevatten een verbrandingsmotor die werkt op fossiele brandstoffen. Die zijn slecht voor het milieu. Tegenwoordig wordt er met een groeiend niveau aan belang gekeken naar oplossingen hiervoor. Biogas is een milieuvriendelijke oplossing die steeds meer gebruikt zal worden.

Hoe ontstaat biogas?

Om te kijken of biogas daadwerkelijk biologisch genoemd mag worden moet je kijken naar de manier waarop deze brandstof tot stand komt. En dat is als volgt. Bij de afbraak van mest en afval ontstaan bepaalde bacteriën. Uit deze vrijgekomen bronnen wordt methaan gewonnen en daarvan wordt biogas gemaakt. Iets is pas biologisch als het hernieuwbaar is en goed voor het milieu. Beide factoren gelden in dit geval voor biogas. Mest en afval worden aan de lopende band gefabriceerd en kunnen continu gebruikt worden om biogas van te maken.

In hoeverre is biogas een verrijking?

Geleidelijk wordt in de wereld steeds meer aandacht geschonken aan de noodzaak van het reduceren van schadelijke stoffen. Dit wordt mede gedaan door synthetische stoffen. Hierbij worden bestaande fossiele brandstoffen gemengd met biologische brandstoffen. Als het over biodiesel gaat wordt dit al op verschillende plekken toegepast. Zo is er een kleine stap gezet in de richting van een volledige overstap op duurzame bronnen. Hoe meer er ingezet wordt op het gebruik van biogas, hoe minder schadelijke stoffen worden uitgestoten. En dat is vanzelfsprekend altijd een verrijking voor het milieu.

Duurzaam klimaat door biogas

Een biobrandstof als biogas is ontzettend duurzaam. Het wordt namelijk gemaakt uit grondstoffen die continu te herproduceren zijn. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen raken deze niet op een bepaald moment op. De samenleving kan daarmee inzetten op een continu gebruik van groene en milieuvriendelijke energiebronnen. Als wereldwijd steeds grotere aantallen verbrandingsmotoren op deze soorten van biologische brandstof fungeren dan is dat ontzettend duurzaam. De mogelijkheden van biogas spelen hierbij een ontzettend grote rol.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/biobrandstof/