Loewiese
Image default
Dienstverlening

Crisismanagement cursus

Een crisismanagement cursus- wat is dat precies?

Een crisismanagement cursus, wat is dat?
Een crisis is niet zomaar een probleempje of een klein ongelukje. Bij zaken als blikschade, lekkage of een kapotte computer spreekt men dus nog niet direct van een crisis. Denk bij een crisis eerder aan een acuut dreigende explosie, een brand of iemand die een hartaanval krijgt. Het gaat hier om zaken die de continuïteit van een bedrijf of instelling bedreigen. Ook wanneer een of meerdere mensen in direct levensgevaar zijn, is er sprake van een crisis.

In al dat soort acuut bedreigende situaties is het belangrijk dat er mensen in de buurt zijn, die direct adequaat kunnen optreden. Een crisismanagement cursus traint werknemers om alert te zijn op mogelijk gevaar, en om op te treden in geval van een crisis.

Hoe werkt een crisismanagement cursus?
Tegenwoordig wordt er minder ingegaan op de theoretische achtergrond van crisismanagement. In plaats daarvan wordt in de praktijk veel geoefend. Bijvoorbeeld met poppen bij een EHBO-training, zodat de leerling met hartmassage of mond-op-mondbeademing kan oefenen. Ook zijn er soms brandblussers aanwezig, waarmee men bijvoorbeeld een echt brandende auto kan blussen, op een speciaal beveiligd terrein. Het in de praktijk oefenen is belangrijk, zodat men met de nervositeit die vaak ontstaat tijdens een echte noodsituatie, kan terugvallen op aangeleerde routines.

Een crisismanagement cursus- waarom juist u?
Als werknemer wilt u graag iets waardevols betekenen voor uw werkgever, uw collega’s en eventueel uw klanten (of zegt u liever cliënten?). Dan kunt u ervoor kiezen om bedrijfshulpverlener (BHV’er) te worden in uw bedrijf. (Bedrijfshulpverlening valt onder crisis management.) U bent dan degene die uw collega’s of ondergeschikten net dat beetje extra vertrouwen geeft. Ze weten dat ze bij u terecht zouden kunnen, mocht er plotseling een noodsituatie uitbreken. Mocht er inderdaad ooit iets mis gaan, dan hoeft u niet met lege handen toe te kijken, maar kunt u echt iets aan de situatie doen.

Maar niet alleen op het werk kunnen uw kennis en vaardigheden van pas komen. U bent met een crisismanagement cursus in handen, in veel andere settingen beter op eventueel gevaar voorbereid. Bijvoorbeeld in de supermarkt, bij u of bij bekenden thuis, of in de sportschool. In het algemeen krijgt de cursist vaak meer oog voor het op tijd opmerken -en dus ook voorkomen- van mogelijke gevaren.