Loewiese
Image default
Zakelijke dienstverlening

Binnenklimaat op kantoor stabiliseren

Een gezond en behaaglijk binnenklimaat van uw kantooromgeving is voor uw medewerkers van groot belang. U wilt geen medewerkers die klagen over het binnenklimaat van het kantoor. De productiviteit van medewerkers daalt aanzienlijk binnen een kantoor met een onaangenaam binnenklimaat. En het kost veel tijd, geld en energie als uw onderhoudspartij vaak langs moet komen om ‘klachten’ aan te horen.

 

Hoge zomerse temperaturen

Er komen in Nederland steeds vaker periodes met hoge zomerse temperaturen voor. Als deze periodes lang duren dan zal het kantoorgebouw de warmte vast houden en koelt het ’s avonds onvoldoende af. Hierdoor neemt de kans op klachten over hoge temperaturen bij medewerkers toe. Als u deze problemen wilt voorkomen is het een goede optie om een airconditioning op kantoor te overwegen.

Advies aangenaam binnenklimaat kantoor

Het is verstandig om u te laten adviseren door een specialist over de voor u beste oplossing. Er zijn vele verschillende systemen, vermogen, merken en typen airconditioning verkrijgbaar waardoor een niet juiste keus gemakkelijk gemaakt is. Ieder kantoorgebouw en het gebruik is verschillend waardoor een advies op maat nodig is om de juiste oplossing voor uw kantoor te krijgen. Voor een goed advies kunt u contact opnemen met Kouveld Klimaatbeheersing. Naast het juiste systeem is ook de locatie van de inblaas punten van belang om tochtklachten te voorkomen. Wanneer medewerkers de inblaas punten gaan afplakken omdat ze tocht ervaren is het middel erger dan de kwaal.

Werking van airconditioningssysteem

Een traditionele splitunit airconditioning werkt met behulp van een binnenunit en een buitenunit. De binnenunit wordt in het kantoor geïnstalleerd en de buitenunit buiten, vaak op een platdak of tegen de gevel. Het airconditioningssysteem werkt met een gesloten kringloop van een vloeibaar koudemiddel. Dit koudemiddel verdampt bij de binnenunit waarbij het warmte opneemt uit de omgeving en het gepompt wordt richting de buitenunit. Bij de buitenunit condenseert het koudemiddel weer en geeft de warmte hierbij af.

Warmteterugwinning

De traditionele splitunit recirculeert de lucht in de kantoor omgeving. Dit houdt in dat deze de binnenlucht rond blaast maar niet ververst wordt met schone buitenlucht. Met behulp van mechanische ventilatie kan uw binnenklimaat worden voorzien van verse, gefilterde schone buitenlucht. Op een mechanisch ventilatiesysteem kan een airconditioningssysteem worden aangesloten waardoor u verse, gefilterde en gekoelde buitenlucht krijgt ingeblazen.
De slimme systemen maken gebruik van een warmteterugwinning waarmee een deel van de warmte of koude gebruikt kan worden om de schone buitenlucht voor te verwarmen of koelen. Hiermee kan een hoop energie bespaard worden.

Onderhoud van uw airconditioning op kantoor

Om jaren lang plezier te kunnen hebben en houden van uw airconditioningssysteem is het van belang dat deze goed wordt onderhouden. Het is verstandig om uw airconditioningssysteem door een deskundig gecertificeerd bedrijf te laten onderhouden. Een onderhoudsbedrijf mag alleen werkzaamheden verrichten aan het koudemiddel als deze STEK gecertificeerd is. Als u een onderhoudscontract afsluit met Kouveld Klimaatbeheersing wordt uw airconditioningssysteem jaarlijks onderhouden en krijgt u voorrang wanneer u een storing heeft.

https://www.kouveld-airconditioning.nl/